GDPR politika zasebnosti TEM Čatež, d. d.


I. PREDSTAVITEV UPRAVLJAVCA

TEM Čatež, d. d., Čatež 13, 8212 Velika Loka, matična številka 5041775000 (v nadaljevanju: TEM) je vodilni slovenski proizvajalec električnih stikal in vtičnic. Svojim uporabnikom že več kot 40 let ponujamo preprosto prilagodljive, tehnološko inovativne in estetsko dovršene izdelke, ki uravnavajo počutje in razpoloženje v različnih bivalnih in delovnih okoljih.

Naši izdelki in storitve so predstavljene in dostopne prek spleta na naslovu www.tem.si, www.touch.si in na spletnih naslovih drugih domen v lasti in/ali upravljanju družbe TEM.

V družbi TEM se zavedamo pomena varstva osebnih podatkov, zato z njimi ravnamo odgovorno. Spoštujemo zakonito, pošteno in transparentno obdelavo osebnih podatkov v skladu s splošno uredbo o varstvu podatkov (EU) 2016/679 (v nadaljevanju: GDPR). Z ustreznimi ukrepi zavarovanja skrbimo, da do osebnih podatkov ne dostopajo nepooblaščene osebe, ohranjamo njihovo zaupnost in celovitost ter preprečujemo njihovo izgubo.

II. ZBIRANJE IN NAMENI OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV

TEM na podlagi zakonitega interesa zbira in obdeluje osebne podatke za merjenje obiskanosti spletnih mest TEM in zmanjševanje tveganj vdorov na spletna mesta TEM.

TEM zbira osebne podatke ob obisku spletnih mest, prek piškotkov, za namene zagotavljanja boljše funkcionalnosti in uporabniške izkušnje, varnosti, nemotenega delovanja spletnih mest ter štetja uporabnikov na spletnem mestu. TEM uporablja 2 vrsti piškotkov:

a) so ključni in brez njih posamezno spletno mesto v lasti oz. upravljanju TEM ne bo delovalo, kot bi moralo. Nastavijo se, ko posameznik opravi kakršnokoli interakcijo s spletnim mestom.

b) z njimi TEM analizira promet na posameznem spletnem mestu, da lahko izboljša uporabniško izkušnjo. Posameznik sprejme piškot s klikom na gumb na spletnem mestu oz. z nadaljevanjem aktivnega brskanja, ki ga izvede po prejemu obvestila o piškotkih. Več glede uporabe piškotkov si lahko preberete na www.tem.si/piskotki.

TEM v določenih primerih zaproša obiskovalce/posameznike za podajo soglasja za obdelavo njihovih osebnih podatkov za namen predstavitve novosti, izdelkov, storitev, ponudb in dogodkov, vključno z obveščanjem oz. neposrednim trženjem. V teh primerih obdelava osebnih podatkov, ki jih posreduje posameznik, poteka v okviru s posameznikovo izjavo dopuščenega obsega osebnih podatkov, namena in dogovorjenih kanalov obveščanja, vse do preklica.

III. OBDELOVALCI OSEBNIH PODATKOV IN MOREBITNI PRENOS OSEBNIH PODATKOV V TRETJE DRŽAVE

Poleg TEM (njegovih zaposlenih) osebne podatke v njegovem imenu in za njegov račun obdelujejo tudi podjetja, ki TEM nudijo tehnično podporo pri obdelavi osebnih podatkov, kot na primer izdelovalci in vzdrževalci računalniških aplikacij, spletnih mest in informacijskih storitev, razvijalci in uvajalci programskih rešitev.

Nekaterim organizacijam oz. podjetjem lahko kot našim obdelovalcem razkrivamo vaše osebne podatke. V primeru, da bodo vaši osebni podatki preneseni v tretje države (izven EU in EGP), bomo poskrbeli za zagotovitev in uresničevanje ustreznih ukrepov za zagotavljanje varnosti osebnih podatkov ter temeljnih pravic in svoboščin posameznikov, skladno z veljavnimi nacionalnimi in EU predpisi.

IV. PRAVICE POSAMEZNIKOV

S pisno zahtevo, poslano na e-naslov gdpr@tem.si lahko posameznik zahteva seznanitev, dopolnitev, popravek, blokiranje obdelave, izbris in prenos osebnih podatkov ter ugovor obdelavi.

Posameznik lahko dane privolitve v obdelavo osebnih kadarkoli trajno ali začasno, v celoti ali delno prekliče s pisno zahtevo, poslano na e-naslov gdpr@tem.si oz. lahko s svojimi privolitvami upravlja prek MailChimpovega obrazca. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu RS, če meni, da se njegovi osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

V. ROKI HRAMBE OSEBNIH PODATKOV

TEM bo obdeloval osebne podatke v obsegu, ki je potreben za uresničevanje namenov obdelave in dokler bo to potrebno za dosego zastavljenega cilja, če so pridobljeni na podlagi soglasja, pa do preklica.

Osebne podatke tako obdeluje do izpolnitve namena oz. v okviru zastaralnih rokov za obveznosti, ki bi lahko izvirale iz obdelave teh osebnih podatkov, razen v primerih, ko je rok hrambe osebnih podatkov zapovedan z zakonom.