GDPR politika varstva zasebnosti in osebnih podatkov TEM Čatež, d. o. o.

I. PREDSTAVITEV UPRAVLJAVCA

TEM Čatež, d. o. o., Čatež 13, 8212 Velika Loka, matična številka 5041775000 (v nadaljevanju: družba TEM) je vodilni slovenski proizvajalec električnih stikal in vtičnic. Svojim uporabnikom že več kot 45 let ponujamo preprosto prilagodljive, tehnološko inovativne in estetsko dovršene izdelke, ki uravnavajo počutje in razpoloženje v različnih bivalnih in delovnih okoljih.

Naši izdelki in storitve so predstavljeni in dostopni prek spleta na naslovu www.tem.si, www.touch.si in na spletnih naslovih drugih domen v lasti in/ali upravljanju družbe TEM.
V družbi TEM se zavedamo pomena varstva osebnih podatkov, zato z njimi ravnamo odgovorno. Spoštujemo zakonito, pošteno in transparentno obdelavo osebnih podatkov v skladu z veljavno zakonodajo o varstvu podatkov, Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (v nadaljevanju: GDPR). Način varstva osebnih podatkov in zasebnosti urejata Pravilnik o varstvu osebnih podatkov in GDPR politika varstva zasebnosti in osebnih podatkov. Z ustreznimi ukrepi zavarovanja skrbimo, da do osebnih podatkov ne dostopajo nepooblaščene osebe, ohranjamo njihovo zaupnost in celovitost ter preprečujemo njihovo izgubo.

Kontaktni podatki o upravljavcu:

TEM Čatež, d. o. o.
Naslov: Čatež 13, 8212 Velika Loka
Telefon:+386 7 34 89 900
Fax: +386 7 34 89 999
Kontaktni e-poštni naslov: gdpr@tem.si

II. KATERE OSEBNE PODATKE OBDELUJEMO

V družbi TEM d. o. o. obdelujemo osebne podatke prejemnikov e-novic. Gre za podatke, ki se nanašajo na posameznika in ga lahko neposredno ali posredno identificirajo. Osebne podatke (ime, priimek, e-poštni naslov, država in podjetje) nam posredujete pri izpolnitvi obrazca za prejemanje e-novic. Posredovanje osebnih podatkov je prostovoljno. Osebnih podatkov nam niste dolžni posredovati, vendar pa v primeru, da tega ne storite, ne morete prejemati e-novic.

Obdelujemo tudi osebne podatke o uporabi naših spletnih mest (kliki na povezave, porabljen čas) in podatke glede odziva na naša e-poštna sporočila (ali je bilo sporočilo odprto, na katere povezave ste kliknili).

III. PRAVNE PODLAGE ZA ZBIRANJE OSEBNIH PODATKOV

Vaše osebne podatke obdelujemo:

– na podlagi privolitve, ki ste jo podali ob izpolnitvi spletnega obrazca za prejemanje e-novic;
– na podlagi zakonitega interesa za izvedbo in razvoj poslovanja v zvezi s podatki o uporabi naših spletnih mest.

IV. NAMENI OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV

Vaše osebne podatke obdelujemo z namenom pošiljanja e-novic, v katerih predstavljamo novosti, izdelke, storitve, ponudbe in dogodke, vključno z obveščanjem oz. neposrednim trženjem. V teh primerih obdelava osebnih podatkov poteka v okviru s posameznikovo izjavo dopuščenega obsega osebnih podatkov, namena in dogovorjenih kanalov obveščanja, vse do preklica z vaše strani.

Družba TEM zbira osebne podatke ob obisku spletnih mest, prek piškotkov, za namene zagotavljanja boljše funkcionalnosti in uporabniške izkušnje, varnosti, nemotenega delovanja spletnih mest ter štetja uporabnikov na spletnem mestu. TEM uporablja 2 vrsti piškotkov:

a) so ključni in brez njih posamezno spletno mesto v lasti oz. upravljanju družbe TEM ne bo delovalo, kot bi moralo. Nastavijo se, ko opravite kakršnokoli interakcijo s spletnim mestom.

b) z njimi družba TEM analizira promet na posameznem spletnem mestu, da lahko izboljša uporabniško izkušnjo. Posameznik sprejme piškot s klikom na gumb na spletnem mestu oz. z nadaljevanjem aktivnega brskanja, ki ga izvede po prejemu obvestila o piškotkih. Več glede uporabe piškotkov si lahko preberete na www.tem.si/piskotki.

V. KAKO DOLGO OBDELUJEMO VAŠE OSEBNE PODATKE IN KAJ SE Z NJIMI ZGODI POTEM

Družba TEM obdeluje vaše osebne podatke v obsegu in trajanju, ki je potreben za uresničevanje namena. Osebne podatke, ki jih obdelujemo na podlagi vaše privolitve, hranimo trajno oz. do preklica te privolitve z vaše strani. Osebne podatke, ki obdelujemo na podlagi zakonitega interesa, hranimo dokler ta traja oziroma do izpolnitve namena.

Osebne podatke po poteku zgoraj navedenih rokov učinkovito izbrišemo ali anonimiziramo, kar pomeni, da jih obdelamo na tak način, da jih nikakor ni več mogoče povezati z vami oziroma jih pripisati vam.

VI. OBDELOVALCI OSEBNIH PODATKOV IN MOREBITNI PRENOS OSEBNIH PODATKOV V TRETJE DRŽAVE

Osebne podatke prejemnikov e-novic zbirajo in obdelujejo osebe, zaposlene v družbi TEM.

Vaših osebnih podatkov ne izvažamo v tretje države (izven EU in EGP). V primeru, da bi bili vaši osebni podatki preneseni v tretje države, bomo poskrbeli za zagotovitev in uresničevanje ustreznih ukrepov za zagotavljanje varnosti osebnih podatkov ter temeljnih pravic in svoboščin, skladno z veljavnimi nacionalnimi in EU predpisi.

VII. PRAVICE POSAMEZNIKOV IN POSTOPEK UVELJAVLJANJA PRAVIC

Glede svojih osebnih podatkov imate naslednje pravice:

Od nas kadarkoli zahtevate:

– potrditev, ali obdelujemo vaše osebne podatke;

– dostop do osebnih podatkov in naslednje informacije: namene obdelave; vrste osebnih podatkov; uporabnike ali kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, zlasti uporabnike v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah; predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja; obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov ter razloge zanj kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za vas;

– eno (brezplačno) kopijo osebnih podatkov v elektronski ali fizični obliki (če je zahteva podana z elektronskim sredstvom za komunikacijo in ne zahtevate drugače, se kopija zagotovi v elektronski obliki); za dodatne kopije, ki jih zahtevate, lahko zaračunamo razumno pristojbino ob upoštevanju stroškov;

– popravek netočnih osebnih podatkov;

– omejitev obdelave, kadar:

– oporekate točnosti osebnih podatkov, in sicer za obdobje, ki nam omogoča preveriti točnost osebnih podatkov;

– je obdelava nezakonita in nasprotujete izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahtevate omejitev njihove uporabe;

– osebnih podatkov ne potrebujemo več za namene obdelave, pa jih vi potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov;

– izbris vseh osebnih podatkov (pravica do pozabe), če so izpolnjene predpostavke iz 17. člena GDPR, predvsem pa v primeru, kadar prekličete privolitev za obdelavo osebnih podatkov;

– izpis osebnih podatkov v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, s pravico, da te podatke posredujete drugemu upravljavcu, ne da bi vas mi pri tem ovirali;

– prenehanje uporabe osebnih podatkov za namene neposrednega trženja, vključno z oblikovanjem profilov;

– da za vas ne velja odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi, vključno z oblikovanjem profilov če so izpolnjene predpostavke iz 22. člena GDPR.

– pravico, da zoper nas vložite pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu, če menite, da obdelava vaših osebnih podatkov krši GDPR.

VIII. POSTOPEK UVELJAVLJANJA PRAVIC

Dane privolitve v obdelavo osebnih lahko kadarkoli trajno ali začasno, v celoti ali delno prekličete s pisno zahtevo, poslano na e-naslov gdpr@tem.si oz. lahko s svojimi privolitvami upravljate prek MailChimpovega obrazca. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

Svoje zahteve, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki lahko v pisni obliki naslovite na e-naslov: gdpr@tem.si ali naslov družbe TEM Čatež, d. o. o., Čatež 13, 8212 Velika Loka.

Za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki lahko od vas zahtevamo dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrnemo le v primeru, da dokažemo, da vas ne moremo zanesljivo identificirati.

Na vašo zahtevo s katero uveljavljate svoje pravice v zvezi z osebnimi podatki, moramo odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema vaše zahteve.

IX. PRAVNE INFORMACIJE

Določbe te GDPR politike dopolnjujejo in ne razveljavljajo določb zakonodaje s področja varstva osebnih podatkov. V primeru neskladja med določbami te GDPR politike in določbami zakonodaje s področja varstva osebnih podatkov veljajo določbe zakonodaje. TEM lahko kadarkoli spremeni to GDPR politiko. S spremembami se lahko seznanite na spletni strani www.tem.si.

Čatež, 28. 8. 2018